123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 10.07.10

Sobota na „łące”

Wypogodziło się! Nadal są chmury, ale teraz nie jednolite i szare, ale białe kłębiaste, a między nimi prześwituje błękitne niebo.
Dzień zaczynamy jak zwykle w Checkpoincie. Zamawiam „mandazi tatu na strong tee” (trzy mandazi i czarna herbata):

 

Mandazi tatu (dwa mandazi). Kisasi. Kenia.

Ponieważ siedzieliśmy w innym miejscu niż zwykle, udało mi się tego dnia sfotografować dwa ostatnie, brakujące do pełnej kolekcji, malowidła ścienne w Checkpoincie.

 

 

Gepard i nosorożec w Checkpoincie. Kisasi. Kenia.

Po śniadaniu poszliśmy na spacer. Kierunek Mutomo – z zamiarem skręcenia w pierwszą drogę za Kisasi w prawo. Zaraz za Kisasi mija nas grupka młodzieży. Popędzają bydło, a przy okazji nieźle się bawią słuchając muzyki:

 
Praca i przyjemność. Kisasi. Kenia.

Zgodnie z założeniem za Kisasi skręciliśmy w dróżkę w prawo:

 

Dróżka, w którą skręciliśmy. Kisasi. Kenia.

Za zakrętem, na jednym z krzewów siedział konik polny. Nie wiem – może spał, w każdym razie pozwolił się sfotografować w dużym powiększeniu:

 

 

Konik polny. Kisasi. Kenia.

Ponieważ aparat był już uzbrojony do zdjęć makro, poszukałem innego małego stworzenia. Była to mrówka na kaktusie:

 

 

Mrówka na kaktusie. Kisasi. Kenia.

Po kilkudziesięciu metrach ścieżka doprowadziła nas do czyjegoś gospodarstwa, zawróciliśmy więc i poszliśmy dalej główną drogą. Zatrzymaliśmy się kawałek dalej, kiedy teren po prawej stronie drogi wydał się obiecujący w zwierzynę i inne ciekawe do fotografowania obiekty:

Panorama widziana z drogi Kisasi-Mutomo kilkaset metrów za Kisasi (prawa strona drogi). Kenia.

X

Panorama widziana z drogi Kisasi-Mutomo kilkaset metrów za Kisasi (prawa strona drogi). Kenia.

Intuicja nas nie zawiodła. Zaraz po wejściu na „łączkę” zobaczyłem żółwia:

 

Żółw na łączce za Kisasi. Kenia.

Żółw miał w tym momencie chyba niepowtarzalną okazję znalezienia się w Internecie, ale jakoś nie chciał z tego skorzystać, bo po chwili dość zdecydowanie postanowił się ukryć i spod liścia wystawał mu tylko pyszczek:

 

Żółw schowany w zaroślach. Kisasi. Kenia.

Przesuwaliśmy się coraz bardziej w głąb łączki rejestrując co ciekawsze okazy flory i fauny:

 

Kamuflaż (znajdź na zdjęciu jaszczurkę). Kisasi. Kenia.

 

 

 

Afrykańskie kaktusy. Kisasi. Kenia.

W końcu znaleźliśmy się dość daleko od drogi, gdzie uwagę naszą przykuł olbrzymi baobab:

 

 

Baobab. Kisasi. Kenia.

Trochę zmęczeni, ale zadowoleni z wycieczki wróciliśmy do domu. Oczywiście odwiedziliśmy jeszcze nasz Checkpoint, po czym ochoczo zabraliśmy się za uzupełnianie naszych internetowych stron. Niestety, mimo szczerych chęci nie jestem w stanie na bieżąco relacjonować tej wyprawy, ale postaram się już po powrocie uzupełnić brakujące dni.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości